Sklep – Sprzedaż detaliczna

Moduł Sklep przeznaczony jest do wspomagania sprzedaży detalicznej w sklepach firmowych lub innych punktach sprzedaży detalicznej. Program komunikuje się z kasami fiskalnymi w zakresie importu sprzedaży i eksportu nowych indeksów oraz aktualnych cen. Najczęściej aplikacja zainstalowana jest lokalnie, a synchronizacja danych do modułu Finansowo-Księgowego odbywa się przez publiczne łącze internetowe. Program jest zintegrowany z modułem Finansowo-Księgowym w zakresie automatycznej dekretacji Raportu Sklepowego oraz importu faktur zakupu do Rejestru VAT. Program umożliwia rozliczenie wartościowe sklepu wg cen zakupu i cen sprzedaży brutto.

Sklep – obieg

Funkcjonalność modułu

 • Ewidencja kontrahentów, prowadzenie kartoteki indeksów handlowych wg cen sprzedaży brutto, prowadzenie cennika i historii cen;
 • Możliwość wydruku faktury VAT do danego paragonu;
 • Prowadzenie i wydruk Raportu Sklepowego obejmującego:
  • operacje gotówkowe,
  • dokumenty zakupu towaru i przekazania z magazynu,
  • dokumenty przyjęcia zewnętrzne (np. dowody dostawy),
  • dokumenty przyjęcia wewnętrzne (np. przesunięcia z własnych sklepów),
  • sprzedaż z kas fiskalnych,
  • przeszacowania, przeceny, ubytki,
 • Swobodnie definiowany obieg dokumentów;
 • Rejestracja dokumentów obrotu towarami i swobodnie definiowany typ dostawy, np.:
  • zakup krajowy,
  • zakup krajowy fakturowanie okresowe (dowód dostawy),
  • zakup od rolników,
  • zwrot krajowy,
  • przekazanie miedzy sklepami,
  • rachunki bez VAT,
  • przecena,
  • przyjęcie gratisów,
  • zamiana towarów,
 • Prowadzenie kartoteki magazynowej (stan zapasów) w cenie brutto sprzedaży lub FIFO;
 • Rejestracja inwentaryzacji z generowaniem dokumentów magazynowych rozliczenia inwentaryzacji (ręcznie lub przy pomocy inwentaryzatora);
 • Zestawienia miesięczne:
  • raport zakupów – zestawienie zakupów od poszczególnych kontrahentów,
  • sprzedaż w grupach – sprzedaż w grupach asortymentowych,
  • raport obrotów – zestawienie przyjęć i rozchodów towaru,
  • sprzedaż statystyka – wartość sprzedaży w poszczególnych dniach miesiąca,
 • Zestawienia sprzedaży (rejestr sprzedaży) za dowolny okres:
  • zestawie sprzedaży z kas fiskalnych,
  • zestawienie faktur do paragonów,
 • Zestawienia rotacji za dowolnie zdefiniowany okres:
  • wg kontrahenta,
  • wg indeksu,
  • wg grup asortymentowych,
  • wg towarów wiodących w grupach,
  • wg towarów zalegających w grupach,
 • Pozostałe zestawienia:
  • zestawienie z dokumentów wg swobodnie definiowanych warunków,
  • zestawienie z obrotów magazynowych wg swobodnie definiowanych warunków,
  • zestawienie stanów wg FIFO,
  • raport okresowy (zestawienie przychodów i rozchodów za dowolnie definiowany okres),
  • stany magazynowe bez ruchu,
 • Zestawienia wg godzin:
  • obroty wg godzin (zestawienie w ujęciu tygodniowym ze sprzedaży w poszczególnych godzinach, porównujące wartość koszyka z całego dnia lub jednego koszyka w danej godzinie),
 • Automatyczne przeszacowanie zapasów magazynowych przy zmianie ceny sprzedaży asortymentu;
 • Rozliczenie dzienne „Raport Sklepowy”;
 • Automatyczna dekretacja księgowa Raportu Sklepowego;
 • Automatyczne połączenie on-line z kasami fiskalnymi (eksport cen, import paragonów);
 • Wydruk etykiety (kod kreskowy, cena, opis) na drukarce atramentowej lub drukarce etykiet;
 • Automatyczna aktualizacja kartoteki indeksu materiałowego w poszczególnych lokalizacjach (sklepach), poprzez jednokrotny wpis nowego indeksu w jednej z lokalizacji (sklep);
 • Eksport danych z poszczególnych sklepów do centrali (hurtownia danych);

Sklep – Moduł współpracy z urządzeniami zewnętrznymi

 • Współpraca z czytnikiem kodów kreskowych;
 • Współpraca z kolektorem danych – inwentaryzatorem;
 • Współpraca z kasą fiskalną.

Sklep – sklep, Sklep – centrala