Mobilny Magazynier

Mobilny Magazynier to system mobilnej obsługi magazynu, który pozwala na wykonywanie operacji magazynowych na przenośnych terminalach Motorola. Wprowadzanie danych odbywa się poprzez skanowanie kodów kreskowych oraz wprowadzanie danych z klawiatury terminala. Ponieważ terminale połączone są drogą radiową (WiFi) z centralnym systemem ERP, wszelkie zmiany danych na terminalach uaktualniają bezpośrednio dane magazynu obecne w centralnym systemie Prolan ERP.

Terminal obsługuje różne typy kodów kreskowych, ma także możliwość odczytu wagi danego asortymentu. Dodatkowo terminal może być wykorzystany do inwentaryzacji magazynu za pośrednictwem kodów kreskowych.

Oferowany moduł Mobilny Magazynier jest ściśle zintegrowany z modułem Dział Handlu/ Magazyny Handlowe, Gospodarką Materiałową lub modułem Rozliczenia Produkcji.

Cała logika biznesowa związana z obiegiem materiałowym jest po stronie systemu ERP i bazy danych Oracle, zainstalowanej na serwerze produkcyjnym.

Rozwiązanie działa w trybie on-line – efekty pracy są natychmiast odzwierciedlane w systemie zintegrowanym i odwrotnie.

Podstawowa funkcjonalność

Zakres funkcjonalny modułu Mobilny Magazynier:

 • Zarządzanie fizycznymi i wirtualnymi lokalizacjami magazynu, obsługa magazynu depozytu;
 • Zarządzanie kodami kreskowymi (lokalizacji, towarów, innymi);
 • Możliwość konfiguracji uprawnień dla magazyniera (dostępu do danego magazynu, wybór magazynu domyślnego, stopień uprawnień do edycji danego dokumentu, możliwość stosowania zamienników itd.);
 • Obsługa przyjęć (PZ, PW) i wydań (WZ);
 • Możliwość zatwierdzenia i wydruku dokumentu przyjęcia lub wydania. Dokument zatwierdzony jest niedostępny z poziomu terminala (znika z listy dyspozycji wydania);
 • Możliwość podglądu i wydruku etykiety danego indeksu oraz możliwość podglądu informacji dodatkowych, przesłanych przez pracownika Dział Handlu, związanych z daną dostawą;
 • Możliwość z poziomu kompletacji dostaw stosowania zamienników (w zależności od uprawnień magazyniera);
 • Kalkulator – możliwość sprawdzenia przed kompletacją dostawy sumy wagi indeksów netto i brutto;
 • Różne systemy kodów kreskowych (kody EAN-128, CODE-128, EAN-13, inne);
 • Automatyczne zarządzanie rezerwacjami z możliwością zamiany w zależności od lokalizacji (składowania) w magazynie;
 • Różne gradacje kodów kreskowych w zależności od potrzeb (kody na palety, opakowania zbiorcze, pojedyncze sztuki);
 • Możliwość identyfikacji indeksu poprzez:
  • kontrolę parametrów indeksu skanowanego z parametrami indeksu zaewidencjonowanego w systemie ERP,
  • wyszukiwanie wg nazwy lub kodu kreskowego w sytuacji braku możliwości odczytu kodu kreskowego wraz z możliwością wydruku etykiety.
 • Szybka inwentaryzacja magazynu (całego, wybranych obszarów, określonego towaru, określonej partii itd.);
 • Optymalizacja pracy magazyniera (zarządzanie kolejnością wydań, kontrola rezerwacji, zwiększenie wydajności pracy).


Mobilny Magazynier