Prolan ERP Fundusze

Prolan ERP Fundusze to kompleksowe oprogramowanie opracowane z myślą o Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmujące wszystkie obszary działalności statutowej.

Prolan jako jedyna w Polsce firma oferuje kompleksowe programy ERP dla funduszy, oparte o jedyną wspólną dla wszystkich modułów bazę danych.

Prolan ERP Fundusze to program obejmujący zarówno planowanie, jak również ewidencją umów i wniosków oraz rozliczenia finansowe do sprawozdawczości OŚ-4.

Oprogramowanie ERP Prolan jest bardzo elastyczne w kwestii definiowania obiegu dokumentów, jak również struktury kosztów.

Zaksięgowanie dowodu księgowego w programie Finansowo-Księgowym, zawierającego wpłatę transzy, pożyczki lub dotacji skutkuje automatycznym odzwierciedleniem operacji finansowej przynależnej do danej umowy w programie Umowy/Wnioski. Finansowo – Księgowy system informatyczny dla firm posiada funkcje zwiększające efektywność księgowań operacji związanych z umową, takich jak rozpisanie kwoty – odsetki zwykłe, kapitał, kara, itd.

Stworzony specjalnie z myślą o funduszach program to aplikacja internetowa funkcjonująca online zarówno w Sieci Intranet, jak i Internet z biurami terenowymi Funduszu.

Oprogramowanie Prolan wyróżnia się na tle konkurencyjnych systemów informatycznych dla firm. Przede wszystkim aplikacja jest bardzo silnie zorientowana na automatyczne rozliczenia księgowe, tworzenie automatycznych dekretów księgowych z każdego poziomu obiegu dokumentów oraz rejestrację danych źródłowych.

Oprogramowanie jest zaprojektowane w taki sposób, że eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. Dzięki posiadaniu jednej bazy danych w skali całego funduszu, możliwe jest raportowanie wg dowolnie wybranych parametrów.
System zintegrowany jest z programem MS Office i pozwala na przechowywanie w bazie danych zeskanowanych dokumentów.

Fundusze