Zapytanie ofertowe

W związku z koniecznością przeprowadzenia procedury badania rynku zwracam się z prośbą o oszacowanie kosztów wykonania oprogramowania, uruchomienia wraz z dostarczeniem kodów źródłowych i praw autorskich zgodnie z załączona specyfikacją funkcjonalną.

Proszę o odpowiedź w terminie do 30.11.2017 r.