Zakres działalności

Prolan posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu dedykowanych systemów informatycznych. Duże doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych w różnych branżach pozwala firmie na rozwiązanie kluczowych problemów biznesowych oraz optymalne skonfigurowanie systemu pod potrzeby klienta.

Obecnie stosowana metodologia wdrożenia zawiera następujące fazy realizacji projektu:

 • Audyt wstępny – analiza przedwdrożeniowa;
 • Kastomizacja – przygotowanie w Prolan wersji oprogramowania wg wymagań określonych w analizie przedwdrożeniowej;
 • Testy akceptacyjne – weryfikacja zgodności funkcjonalnej w stosunku do założeń – wykonywane przez użytkowników kluczowych w danych obszarach pod nadzorem informatyków Prolan;
 • Szkolenia stanowiskowe.

null

Oprócz działalności podstawowej związanej z projektowaniem i wdrożeniem systemów informatycznych, Prolan świadczy usługi techniczne, związane z nadzorem nad serwerami i bazą danych Oracle, a także z projektowaniem i uruchomieniem systemów bezpieczeństwa oraz systemów wirtualizacji.

Zakres świadczonych usług:

 • Doradztwo z zakresu zarządzania, w ramach którego świadczone są usługi związane z wdrażaniem technologii informatycznych;
 • Opracowanie obiegu dokumentów w celu optymalnego wdrażania systemów;
 • Doradztwo techniczne;
 • Projektowanie i uruchomienie usług sieciowych;
 • Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i serwerów baz danych;
 • Instalacja i konfiguracja systemów bezpieczeństwa i wirtualizacji;
 • Dostawy i kompletacja sprzętu komputerowego;
 • Wdrożenie oprogramowania autorskiego;
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie oprogramowania, usług technicznych, systemów bezpieczeństwa i serwerów.