Technologia

Oferowany Zintegrowany System Zarządzania Prolan_IAS jest aplikacją internetową klient-serwer czasu rzeczywistego, działającą na jednej wspólnej bazie danych. System charakteryzuje się dużym bezpieczeństwem, nowoczesnością, elastycznością i uniwersalnością zastosowań, co jest możliwe dzięki szerokiemu zakresowi parametryzacji, z jednoczesnym uwzględnieniem potrzeb konkretnej branży.

Wszystkie moduły programowe wchodzące w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Prolan_IAS są autorstwa Prolan sp. z o.o. Oferowany system Prolan_IAS oparty jest o platformę bazodanową Oracle 11g i umożliwia pracę on-line w sieci Intranet i Internet (np. z oddziałami przedsiębiorstwa).

Prolan_IAS jest aplikacją internetową wykonaną w technologii webowej, obejmującą:
- Bazy Danych SQL (Oracle 11g);
- Warstwę biznesową (logika biznesowa-funkcje systemu);
- Warstwę aplikacji (komunikacja klienta z aplikacją biznesową);
- Warstwę transportową (web serwer);
- Warstwę klienta (przeglądarka – Internet Explorer).

null

Prolan_IAS posiada Moduł Administratora, który pozwala na rozbudowę funkcjonalną aplikacji, tworzenie własnych raportów, swobodne skalowanie i konfigurowanie interfejsu użytkownika oraz nadawania indywidualnych praw dostępu.

Duże bezpieczeństwo:

 • Szyfrowanie informacji przesyłanej przez Internet;
 • Brak bezpośredniego dostępu do danych ze stanowiska użytkownika;
 • Rejestracja i identyfikowalność wszystkich operacji (nazwa użytkownika, data, czas, adres IP, rodzaj operacji);
 • Prowadzenie dzienników zmian danych wraz z możliwością podglądu (kto i kiedy dokonał modyfikacji danego rekordu);
 • Możliwość logowania do programu przy użyciu mikroprocesorowych kart chip;
 • Możliwość definiowania praw dostępu od strony warstwy serwera aplikacji i serwera bazy danych.

Informacje o Bazie Danych Oracle 11g

 • Relacyjna baza danych;
 • Najwyższy wskaźnik bezpieczeństwa;
 • Możliwość pracy pod dowolnym systemem operacyjnym (MS Windows, Linux itd.);
 • Samostrojąca się baza danych;
 • Obsługa hurtowni danych (specjalne mechanizmy na poziomie SQL);
 • Skalowalność;
 • Archiwizacja w locie;
 • Obsługa standardu XML;
 • Mechanizmy workflow

i wiele innych możliwości opisanych na http://www.oracle.com/pl