Systemy ERP

Czym jest system ERP?

Systemy informatyczne ERP (Enterprise Resource Planning – czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to informatyczne systemy aplikacji, które pozwalają zintegrować wszystkie procesy zachodzące w firmie na różnych szczeblach. Systemy klasy ERP umożliwiają optymalizację pracy na wielu płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa, poczynając od finansów poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi, kończąc na logistyce, a nawet produkcji. Te nowoczesne programy dla firm, dzięki swojej modułowej konstrukcji i elastyczności mogą zostać z powodzeniem wprowadzone do przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych o różnym profilu działalności. Zintegrowane systemy ERP usprawniają i systematyzują pracę całego zespołu, co przekłada się w widoczny sposób na wydajność i efektywność pracowników oraz wzrost zysków firmy.

Nasze systemy

Prolan_ERP

Prolan_ERP to nowoczesny system informatyczny ERP wykorzystujący bazę danych Oracle (SQL) oraz wsparty wieloma praktycznymi funkcjami. Jako zaawansowany pod względem technologicznym oraz informatycznym wielodziałowy system czasu rzeczywistego bardzo dobrze sprawdza się przy pracy zdalnej w sieci rozproszonej. Pozwala na dokładne dostosowanie aplikacji do potrzeb użytkowników. Więcej…

Prolan_ERP Fundusze

Prolan_ERP Fundusze to innowacyjne, specjalistyczne oprogramowanie dla biznesu, które powstało z myślą o Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmując wszystkie obszary działalności statutowej. Ten system stanowi bardzo silne wsparcie w procesie projektowania, ewidencjonowania i rozliczania finansowania. Jego dużym atutem jest usprawnienie działań poprzez zautomatyzowane wprowadzanie danych. Więcej…

Prolan_ERP Pożyczki

Prolan_ERP Pożyczki to nowoczesny system dedykowany dla Agencji Rozwoju Regionalnego, Funduszy Pożyczkowych, Poręczeniowych, a także innych pośredników finansowych udzielających pożyczek, poręczeń, dotacji. W ramach jednej aplikacji skupione są wszystkie funkcje niezbędne do obsługi tego typu instytucji. System pozwala na gromadzenie szerokiego zakresu informacji związanych z działalnością statutową. Więcej…

Prolan_ERP Handel

Prolan_ERP Handel to nowoczesne aplikacje dedykowane dla przedsiębiorców z branży handlowo-usługowej. Szereg przydatnych i praktycznych aplikacji usprawnia działanie przedsiębiorstwa. To dzięki bardzo dobremu obiegowi informacji oraz modułom wyodrębnionym dla każdego działu każdy etap procesu handlowego może być monitorowany. To oprogramowanie wpływa na poprawę efektywności również działu kadrowo-płacowego, sprzedaży sklepowej, itp. Więcej…

Prolan_ERP Mleczarnie

Oprogramowanie dla firm mleczarskich Prolan_ERP Mleczarnie pozwala kontrolować i nadzorować każdy aspekt działalności firmy z branży mleczarskiej. System ten umożliwia szybkie rozliczenie dostawców oraz pełną kontrolę całego procesu produkcyjnego. Podobnie, jak pozostałe nasze systemy informatyczne ERP, również Prolan_ERP Mleczarnie umożliwia skonfigurowanie pod kątem specyfiki pracy danego przedsiębiorstwa oraz potrzeb użytkowników. Więcej…

Prolan_ERP Nasiona

Prolan_ERP Nasiona to innowacyjne, zintegrowane systemy informatyczne dla przedsiębiorców z branży rolnictwa oraz ogrodnictwa. Pozwalają w odpowiedni sposób skonfigurować poszczególne moduły, co zdecydowanie poprawia funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz obieg informacji. Program ten bazuje na wielu praktycznych aplikacjach, które umożliwiają automatyzację wprowadzania danych, analizę marketingową i finansową oraz wiele innych przydatnych działań. Więcej…

Prolan_ERP Placówki Badawczo-Rozwojowe

Prolan_ERP Placówki Badawczo-Rozwojowe to kompleksowa aplikacja w pełni dostosowana do potrzeb instytutów naukowo-badawczych, obejmująca wszystkie aspekty działalności Instytutu. Bardzo istotną funkcją tego oprogramowania jest ujęcie w modułach specyfiki placówek naukowo- badawczych pod kątem budżetowania projektów unijnych i strukturalnych. Podobnie jak inne systemy informatyczne ERP dla firm naszego projektu, system Prolan_ERP Placówki Badawczo-Rozwojowe pozwala na dowolną konfigurację aplikacji i modułów. Więcej…

Prolan_ERP Stalowe Centra Serwisowe

Prolan_ERP Stalowe Centra Serwisowe to nowoczesne oprogramowanie dla biznesu przeznaczone dla przedsiębiorstw oferujących usługi obróbki plastycznej materiałów metalowych, tj. cięcie, gięcie, itd. Ten system umożliwia kontrolę procesu usługowego od chwili złożenia przez klienta zamówienia aż do momentu zakończenia transakcji. Wdrożenia ERP usprawniają i przyspieszają działania całej firmy, dzięki dobremu obiegowi informacji oraz automatyzacji pewnych działań. Więcej…

Zastosowanie systemów klasy ERP

Programy ERP są nowoczesnymi systemami informatycznymi w zarządzaniu. To efektywny sposób zarządzania firmą, który może być wykorzystywany w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych, produkcyjnych o różnym profilu działania. Systemy IT dla firm są projektowane pod kątem funkcjonalności i uwzględniają wszystkie najważniejsze potrzeby firmy.

Wszystkie aplikacje powinny być odpowiednio dobrane pod kątem specyficznych wymogów danej branży. Dzięki temu aplikacje dedykowane działają wydajnie i podnoszą produktywność firmy. Wzorcowe, w pełni funkcjonalne, zintegrowane systemy ERP oparte są na konstrukcji umożliwiającej skomponowanie z zestawu dostępnych aplikacji optymalnego systemu pod kątem profilu i stopnia rozwoju firmy.

Nasze wdrożenia ERP znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach i branżach, głównie w:

 • przemyśle mleczarskim,
 • stalowych centrach serwisowych,
 • handlu,
 • funduszach,
 • przemyśle rolniczym i ogrodnictwie,
 • placówkach naukowo-badawczych.

Korzyści z wdrożenia systemu klasy ERP

 • Czas rzeczywisty – praca online Intranet, Internet

  Prolan_ERP jest aplikacją czasu rzeczywistego, opartą o wspólną dla wszystkich modułów bazę danych, co eliminuje konieczność przegrywania lub importu danych pomiędzy modułami systemu. System informatyczny ERP umożliwia pracę online w sieci Intranet i Internet (np. z oddziałami przedsiębiorstwa).

 • Jedna baza danych w skali całego przedsiębiorstwa,

  Programy dla firm ERP są tak zaprojektowane, że eliminują wielokrotne wprowadzenie tych samych danych. Jedna baza danych w skali całego przedsiębiorstwa pozwala na dowolne raportowanie wg wybranych parametrów. Dokument wprowadzany raz do systemu jest dostępny dla pozostałych uprawnionych użytkowników, wyeliminowane są błędy pojawiające się przy kolejnych rejestracjach dokumentów, nie ma potrzeby uzgadniania danych pomiędzy systemami.

 • Automatyczna spójna dekretacja do programu Finansowo-Księgowego

  To, co wyróżnia nasze zintegrowane systemy informatyczne na tle konkurencji, to kompleksowość rozwiązania i silne zorientowanie aplikacji na automatyczne rozliczenia księgowe i tworzenie automatycznych rozdzielników oraz dekretów księgowych z każdego poziomu obiegu dokumentów i rejestracji danych źródłowych.

 • Bezpieczeństwo dostępu do danych

  Wykorzystywana jest baza relacyjna Oracle11g o największym stopniu bezpieczeństwa:

  • szyfrowanie informacji przesyłanej przez Internet,
  • brak bezpośredniego dostępu do danych ze stanowiska użytkownika,
  • rejestracja i identyfikowalność wszystkich operacji (nazwa użytkownika, data, czas, adres IP, rodzaj operacji),
  • możliwość definiowania praw dostępu od strony warstwy serwera aplikacji i serwera bazy danych.
 • Mniejsze koszty utrzymania systemu

  Aplikacja wykonana jest w technologii trójwarstwowej (baza danych, serwer aplikacji, interfejs graficzny użytkownika – przeglądarka Internet Explorer). Całość aplikacji znajduje się na serwerze, co w odróżnieniu od technologii dwuwarstwowej, zmniejsza koszty bieżącego serwisu.

 • Analizy finansowe i marketingowe

  System klasy ERP Prolan_ERP umożliwia przeprowadzenie wszelkiego rodzaju analiz finansowych i marketingowych, bazujących na danych z poszczególnych modułów dziedzinowych.

Wybór systemu

Na rynku pojawiło się wielu producentów oraz dystrybutorów oprogramowania dla biznesu. Przedsiębiorstwa chcące poddać się informatyzacji stoją przed nie lada wyzwaniem, jakim jest wybór odpowiedniego dostawcy systemu.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych aspektów, o jakich należy pamiętać, analizując oferty potencjalnych Wykonawców oprogramowania dla firm:

 • Rzeczywista a deklarowana technologia.

  Ważnym elementem w procesie wyboru dostawcy jest uzyskanie wiedzy nt. technologii danego systemu. Dostawcy tzw. systemu klasy ERP często sprzedają produkt łączący rozwiązania wielu producentów na zasadzie tzw. „integracji wsadowej”, co nie odpowiada definicji systemu ERP, jako rozwiązania opartego na jednej wspólnej bazie danych.

 • Rozwiązania dedykowane przyszłością informatyki.

  Obserwując najnowsze trendy można zauważyć, że przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po oprogramowanie dedykowane. W rozwiązaniach takich kładzie się nacisk na tę sferę działalności, która dla danego klienta jest najważniejsza oraz odpowiednio wyważa się pozostałe moduły oprogramowania.

  Firmy będące producentem aplikacji dedykowanych mają możliwość tworzenia oprogramowania idealnie dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta (tzw. rozwiązania „szyte na miarę”). Pod hasłem „program idealnie dopasowany” kryje się w pełni dopasowana funkcjonalność poszczególnych modułów systemu informatycznego ERP, za czym idzie odpowiednie oszacowanie kosztów. Klient nie płaci za funkcje, z których nigdy nie skorzysta, które nie są stworzone dla jego profilu działalności.

 • Całkowity koszt wdrożenia.

  Aby dokonać oceny zebranych ofert, Zamawiający musi mieć możliwość ich faktycznego porównania. W tym celu należy poprawnie sformułować zapytanie ofertowe adresowane do potencjalnych Wykonawców oprogramowania. Aby przyciągnąć uwagę Klienta niską ceną wiele firm podaje we wstępnej ofercie jedynie koszt oprogramowania oraz licencji, przesuwając rzeczywiste koszty na opiekę serwisową po okresie wdrożenia lub w ogóle nie ujawniając tej istotnej pozycji kosztowej.

  Należy mieć świadomość, że na koszt całkowity systemu klasy ERP składa się o wiele więcej składników obejmujących miedzy innymi koszty:

  • sprzętu (serwery, stacje robocze itp.);
  • systemu operacyjnego;
  • dodatkowych licencji (bazy danych etc.);
  • usług technicznych (instalacji systemu operacyjnego i bazy danych, systemu archiwizacji danych itd.);
  • analizy przedwdrożeniowej;
  • przeniesienia danych z eksploatowanych programów;
  • wdrożenia (szkolenie, dostosowanie do wymagań Zamawiającego, asysta rozruchowa, koszty dojazdu i noclegu);
  • opieki serwisowej po okresie wdrożenia.
 • Kompleksowość usług.

  Oferta dobrego dostawcy zintegrowanego systemu ERP, to nie jedynie oprogramowanie i licencje dla użytkowników. Dobry dostawca to także:

  • analiza przedwdrożeniowa – pomoc przy definiowaniu celów, które organizacja chce osiągnąć poprzez wdrożenie systemu informatycznego ERP, pomoc przy ustaleniu obecnych oraz oczekiwanych procesów biznesowych w firmie;

  • dostosowanie systemu do wymagań Zamawiającego;

  • wdrożenie – pełna asysta podczas wdrożenia ERP, wieloetapowe szkolenia dla użytkowników oraz administratorów systemu;

  • asysta rozruchowa – nadzór nad systemem w ciągu pierwszych kilku miesięcy od momentu rozpoczęcia eksploatacji ERP;

  • stała opieka serwisowa.
 • Elastyczność dostawcy.

  Przez elastyczność rozumie się gotowość Wykonawcy systemu do wprowadzania zmian, zarówno w zakresie modyfikacji związanych ze zmianami w prawie, jak i modyfikacji wynikających ze zmian w charakterze działalności firmy. W interesie Kupującego jest ustalenie, czy takie zmiany będą możliwe do wykonania, ile będą kosztowały oraz w jakim terminie zostaną zrealizowane.

 • Znany nie znaczy lepszy.

  Na rynku polskim jest co najmniej kilkunastu znaczących producentów oprogramowania dla biznesu. Jako że wdrożenie systemu informatycznego jest zadaniem dosyć długim oraz kosztownym dla firmy, nadal zbyt wiele przedsiębiorstw podejmuje decyzje o wyborze dostawcy na podstawie znanej marki produktu czy producenta lub na podstawie polecenia przez inną firmę. Warto w tym miejscu chwilę się zatrzymać, zastanowić oraz przeanalizować dostępne możliwości, aby mieć pewność, że dokonało się wyboru najbardziej optymalnego dla siebie rozwiązania.