Działanie 8.2

Prolan Sp. z o.o.
ul. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice
NIP – 6310111151 REGON – 270731250

Firma Prolan Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów
wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Tytuł projektu:
„Internetowa platforma serwisowa B2B jako narzędzie dedykowane do zarządzania,
obsługi, kontroli oraz realizacji zadań i współpracy w zakresie stałego monitorowania i
administrowania systemami i infrastrukturą IT u klientów firmy Prolan”

Nr Wniosku: WND-POIG.08.02.00-24-164/12
W związku z powyższym firma Prolan Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie postępowania
konkursowego kompleksowe wdrożenie systemu B2B.

Zapytania ofertowe związane w projektem: