KONTAKT

Prolan Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Sowińskiego 3
tel.: 32/ 337 22 22
fax: 32/ 337 22 33
e-mail: biuro@prolan.com.pl

NIP: 631-011-11-51
KRS: 0000152627
Zapytania ofertowe:
tel.: 32/ 337 22 23
e-mail: oferty@prolan.com.pl
Serwis techniczny:
tel.: 32/ 337 22 01 do 03
e-mail: techniczny@prolan.com.pl

Serwis oprogramowania:
tel.: 32/ 337 22 16
e-mail: oprogramowanie@prolan.com.pl


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000152627, kapitał zakładowy 110 000,00 PLN.