Fundusze i Instytucje Publiczne

Fundusze i Instytucje Publiczne

Czyste Powietrze

Prolan sp. z o.o. opracowała i wykonała Portal Czyste Powietrze spełniający wymagania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie obsługi programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Nasza firma uruchomiła Portal, gdzie od 19.09.2018 r. Beneficjenci mogą składać wnioski w formie elektronicznej korzystając z w/w Portalu w każdym z 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dodatkowo każdy zarejestrowany Beneficjent posiadający indywidualne konto ma dostęp do swoich danych (wniosku, umowy,  harmonogramu spłat, wezwań do zapłaty itd.) oraz statusów realizacji danej sprawy.
Portal jest zintegrowany z aplikacją dziedzinową danego WFOŚiGW co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych z  wniosku programu „Czyste Powietrze” do sytemu informatycznego Funduszu  i pozwala na optymalizację procesu obsługi wniosku oraz dalsze elektroniczne procedowanie danej sprawy.